De Brug

Heemradenlaan 42 3401 GX IJsselstein

  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug
  • Schoolfoto van De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op CBS De Brug

De school die staat en gaat voor GROEI.

Bij ons op school mag iedereen zijn zoals hij is met respect voor de ander. Respect voor de ander is ook respect voor jezelf en waar je in gelooft. We bieden elk kind een veilige en geborgen plek en een heel plezierige schooltijd.

Wij werken samen met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen tot weerbare en zelfstandige mensen. We zijn een kleinere school met grote ambities! Er is ruimte voor elkaar, ruimte voor diversiteit van geloven en culturen. We zoeken naar wat mensen en culturen verbindt en zijn betrokken bij elkaar.

Wij zijn samen De Brug!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in jezelf & ander/Ander
  • Respect; ieder mag er zijn
  • Oog hebben voor Elkaar
  • Inspiratie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met de BSO-IJsselstein heeft de school goede contacten.

Op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag worden de kinderen in ons eigen gebouw opgevangen. Twee lokalen zijn hier voor gezellig en  mooi ingericht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven