De Ark

Aalbersestraat 2 3404 JS IJsselstein

  • Schoolfoto van De Ark
  • buitenspelen op het Lange Land
  • Schoolfoto van De Ark
  • Schoolfoto van De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Ark.

Als je bij ons binnenloopt, merk je meteen wat een gezellige, bruisende school het is en wat een fijne sfeer er heerst. Iedereen voelt zich welkom en vertrouwen speelt een belangrijke rol. Als echte kanjers leren we veel met en van elkaar, maar leren we ook onszelf steeds beter kennen. Zo werken we aan zelfvertrouwen en leren we op een respectvolle manier met anderen om te gaan. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op school daalt. Dit heeft te maken met de demografische cijfers in de wijk Zenderpark. De huidige wijk bestaat 25 jaar. Veel oud-leerlingen wonen nog steeds in de wijk, maar gaan naar het voortgezet onderwijs. De doorstroom in de wijk is niet zo hoog, daardoor komen er minder nieuwe leerlingen dan in het verleden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
512
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven