Basisschool De Torenuil

Sint Petersburglaan 29 3404 CV IJsselstein

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil

In het kort

Toelichting van de school

De Torenuil is een openbare TOM- school (Team Onderwijs op Maat) die steeds op zoek is naar relevante innovaties om boeiend en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Een school waar iedereen met plezier naar toe gaat. Er is duidelijk beleid op het gebied van gedrag en omgangsvormen. De school hecht grote waarde aan een open en eerlijke communicatie. Zelfstandigheid en samenwerken zijn belangrijk in ons onderwijssysteem. Een heldere zorgstructuur is erop gericht om kinderen binnen de groep optimaal te laten functioneren. Ouders worden optimaal bij de school betrokken en hebben een actieve rol binnen de organisatie. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.detorenuil.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht
  • Respectvol
  • Betrokken
  • Samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over twee locaties, hierdoor voelt onze school kleinschalig en veilig. De locaties liggen op loopafstand (circa 50 meter) van elkaar.

Leerlingenraad:
Leerlingen zijn belanghebbenden in de school en daarom betrekken wij hen ook bij beslissingen die wij nemen. Daarvoor hebben wij een leerlingenraad die bestaat uit leerlingen uit de clusters 6, 7 en 8. Zij vergaderen één keer in de drie weken met de directeur. De leerlingenraad kan bovendien ook zelf onderwerpen aandragen die zij met de directie willen bespreken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven