Basisschool De Torenuil

Sint Petersburglaan 29 3404 CV IJsselstein

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil

In het kort

Toelichting van de school

Een goede plek voor je kind!

Maak kennis met OBS De Torenuil, een kleinschalige school waar iedereen welkom is!

We vertellen je graag meer over onze school en wat ons zo uniek maakt. De Torenuil is een openbare school in IJsselstein waar de deur voor iedereen open staat. Onze school is kleinschalig en heeft een open karakter.

We werken veel met elkaar samen in teams waardoor iedereen elkaar kent. Dit geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel.Leerlingen werken in verschillende teams met elkaar samen en ook de leerkrachten vormen teams zodat we onze leerlingen nog beter onderwijs kunnen bieden. Met onze brede onderbouw, waar groep 1, 2 en 3 bij elkaar zitten, zorgen wij voor een goede basis. Zo gaan leerlingen vol vertrouwen de rest van hun basisschoolperiode tegemoet.

Plezier maken vinden wij enorm belangrijk. Als een kind met plezier naar school toe gaat, kan het zich beter ontwikkelen. Zowel bij de kernvakken als sociaal-emotioneel. We betrekken leerlingen bij hun eigen leerproces om hun zelfstandigheid en eigenaarschap te vergroten. Ze mogen ontdekken wat ze willen en waar ze goed in zijn, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Wij betrekken jou als ouder ook graag.

Op De Torenuil werken we met de driehoek: ouder-kind-leerkracht en we zien ouders als onze samenwerkingspartner. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen tot leren kunnen komen en zich optimaal ontwikkelen zodat ze vol vertrouwen hun vleugels uit kunnen slaan.Op de Torenuil zorgen wij voor een breed naschools aanbod om kinderen ook buiten schooltijd te stimuleren om nieuwsgierig te zijn en nieuwe dingen te leren en ontdekken. Ook bieden wij Engels vanaf groep 1 aan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht
  • Respectvol
  • Betrokken
  • Samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij, de maatschappij.

Elkaar leren kennen en respecteren

De Torenuil is een afspiegeling van de maatschappij. Het is een kleinschalige school waar wij onze leerlingen de ruimte geven om elkaar te leren kennen, elkaar te respecteren en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Er heerst een positieve en open sfeer waar zowel leerlingen als leerkrachten zich veilig en vertrouwd voelen. We zoeken de verbinding met elkaar op en werken graag met elkaar samen. Wij geven onze leerlingen de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Wij hebben een leerlingenraad waarin leerlingen uit groep 6, 7 en 8 meedenken over hoe we de school met elkaar nóg leuker en beter kunnen maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven