Basisschool De IJsselster

Groenendael 227 8271 EM IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster

Het team

Toelichting van de school

De Bapo regeling van het pesoneel is niet verwerkt in de percentages van de instelling. De getoonde getallen komen niet overeen met de praktijk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanwege de huidige tekorten in het onderwijs, kiest de IJsselster zoveel mogelijk voor interne opvang.

Er is een breed inzetbaar team van leraren, leraarondersteuner, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Bij directe uitval maken we daar het eerste aanspraak op. Dit ook in het kader van vertrouwen en veiligheid voor de kinderen op school.

Bij langdurige inval doen wij een beroep op SLIM Personeelsvervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs is een combinatiefunctionaris. Hij verzorgt het bewegingsonderwijs onder schooltijd en sport- en spellessen na schooltijd.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsprofiel maakt onderscheid in basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning ligt bij voorkeur bij alle scholen op een gelijk niveau. Extra ondersteuning kan per school verschillen. Bij extra ondersteuning gaat het om specifieke kwaliteiten van de school gericht op leerlingen die deze vorm van ondersteuning vragen. Extra ondersteuning vertaalt zich in arrangementen die de school kan bieden en waardoor doorgaans extra middelen worden ingezet. Arrangementen kunnen deels structureel deel uitmaken van het ondersteuningsaanbod en deels een tijdelijk karakter hebben.

Het ondersteuningsprofiel van de school vormt voor ouders een houvast bij de schoolkeuze en voor school/bestuur een houvast bij de toelating van leerlingen en het vinden van de meest geschikte plek voor de leerling. 

De inhoud van het schoolondersteuningsprofiel:

- gegevens van de school

- karakteristiek en onderwijsvisie van de school

- kengetallen

- professionalisering

- organisatie van de ondersteuning

- grenzen van de ondersteuning

- conclusies en ambities

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er is een nauwe samenwerking met het Ichthus College in Kampen.

Wij nemen deel aan de pilot Sterk Techniek Onderwijs. Wij maken gebruik van een 'technische bibliotheek' (technische bouwpakkettenm, 3D-printer, etc.), gaan met groep 5 t/m 8 naar technieklessen van experts op eigen locatie of op het Ichthus College.

Onze ambitie is een doorgaande leerlijn van PO naar VO op het gebied van Techniekonderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met Prokino - kinderopvang.  Jaarlijks werken de kleutergroep en peutergroep  bij 5 thema's inhoudelijk samen.

1 tot 2 keer per week spelen de kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar samen buiten.

Terug naar boven