Basisschool De IJsselster

Groenendael 227 8271 EM IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster
  • Schoolfoto van Basisschool De IJsselster

Het team

Toelichting van de school

De Bapo regeling van het pesoneel is niet verwerkt in de percentages van de instelling. De getoonde getallen komen niet overeen met de praktijk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via Slim-personeelsbemiddeling wordt er een invaller gezocht.
SLIM Personeelsbemiddeling biedt zowel voor het schoolbestuur als de zoekende leerkracht de oplossing.
Momenteel nemen meer dan 500 scholen deel aan een samenwerking met SLIM Personeelsbemiddeling. Onze invalpool bevat 2000 invallers die wij door heel Noord- en Midden-Nederland in kunnen zetten bij verschillende basisscholen. Jaarlijks worden duizenden aanvragen om in te vallen volledig opgelost. Onze core business is het regelen van vervangingen in het basisonderwijs en daarnaast nemen wij zo goed als de gehele invallersadministratie voor scholen uit handen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs is een combinatiefunctionaris. Hij verzorgt het bewegingsonderwijs onder schooltijd en sport- en spellessen na schooltijd.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel maakt onderscheid in basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning ligt bij voorkeur bij alle scholen op een gelijk niveau. Extra ondersteuning kan per school verschillen. Bij extra ondersteuning gaat het om specifieke kwaliteiten van de school gericht op leerlingen die deze vorm van ondersteuning vragen. Extra ondersteuning vertaalt zich in arrangementen die de school kan bieden en waardoor doorgaans extra middelen worden ingezet. Arrangementen kunnen deels structureel deel uitmaken van het ondersteuningsaanbod en deels een tijdelijk karakter hebben.

Het ondersteuningsprofiel van de school vormt voor ouders een houvast bij de schoolkeuze en voor school/bestuur een houvast bij de toelating van leerlingen en het vinden van de meest geschikte plek voor de leerling. 

De inhoud van het schoolondersteuningsprofiel:

- gegevens van de school

- karakteristiek en onderwijsvisie van de school

- kengetallen

- professionalisering

- organisatie van de ondersteuning

- grenzen van de ondersteuning

- conclusies en ambities

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven