OBS Wonderwijs

Laanzicht 95 8271 JZ IJsselmuiden

  • 's Ochtends starten we met een leesactiviteit.
  • Weinig scholen hebben zo'n prachtige bibliotheek binnen hun muren.
  • De leerlingen werken met plezier aan hun opdrachten.
  • In de gang kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 bouwen met kindvriendelijke blokken
  • Meten is het thema van deze rekenles.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van obs Wonderwijs, de enige openbare school in IJsselmuiden.

Basisschool Wonderwijs in IJsselmuiden is 1 van de 6 scholen, die vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Onze school is de enige openbare school in IJsselmuiden. Onze school profileert zich o.a. op het gebied van lezen, muziek, onderzoekend leren, het bevorderen van eigenaarschap en gepersonaliseerd leren.

Obs Wonderwijs is de enige school in  IJsselmuiden die rechtstreeks gebruik kan maken van de openbare stadsbibliotheek, omdat we in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn (het Kulturhus). Wij doen tevens mee met het project ‘de bieb in school’. Verder delen wij de theaterzaal met Kunst en cultuurcentrum Quintus. In het pand zijn verder de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Partou gehuisvest. We beschikken over een goed geoutilleerd en eigentijds gebouw met veel goede faciliteiten. Wij maken gebruik van 7 leslokalen, een leerplein, een speelzaal voor de kleuters, een schoolbibliotheek en een ruime buitenruimte.Voor de stichting van het Openbaar Onderwijs Kampen is het motto: “Openbaar onderwijs OOK creëert kansen". De leerkrachten, ouders en kinderen willen daar ook naar handelen.

Graag verwijzen we u naar onze website www.obswonderwijs.nl voor veel meer informatie. U kunt op onze website ook de schoolgids downloaden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is er sprake van een forse stijging van het aantal leerlingen.
Weergave

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven