OBS Wonderwijs

Laanzicht 95 8271 JZ IJsselmuiden

  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op obs Wonderwijs, de enige openbare school in IJsselmuiden.

Basisschool Wonderwijs in IJsselmuiden is 1 van de 6 scholen, die vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Onze school is de enige openbare school in IJsselmuiden. Onze school profileert zich o.a. op het gebied van lezen, muziek, onderzoekend leren, het bevorderen van eigenaarschap en gepersonaliseerd leren.

Obs Wonderwijs is de enige school in  IJsselmuiden die rechtstreeks gebruik kan maken van de openbare stadsbibliotheek, omdat we in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn (het Kulturhus). Wij doen tevens mee met het project ‘de bieb in school’. Verder delen wij de theaterzaal met Kunst en cultuurcentrum Quintus. In het pand zijn verder de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Partou gehuisvest. We beschikken over een goed geoutilleerd en eigentijds gebouw met veel goede faciliteiten. Wij maken gebruik van 7 leslokalen, een leerplein, een speelzaal voor de kleuters, een schoolbibliotheek en een ruime buitenruimte.Voor de stichting van het Openbaar Onderwijs Kampen is het motto: “Openbaar onderwijs OOK creëert kansen". De leerkrachten, ouders en kinderen willen daar ook naar handelen.

Graag verwijzen we u naar onze website www.obswonderwijs.nl voor veel meer informatie. U kunt op onze website ook de schoolgids downloaden

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bevorderen eigenaarschap
  • Aandacht voor groei mindset
  • Onderzoekend leren
  • Digitaal verwerken
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven