Hervormde basisschool Eben-Haëzer

Dorpsweg 20 8271 BM IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Hervormde basisschool Eben-Haëzer
  • Schoolfoto van Hervormde basisschool Eben-Haëzer

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de Eben-Haëzer. De Eben-Haëzer is een school van leerlingen, ouders en leerkrachten. De school wil kinderen een goed fundament meegeven. In onze school staan God en Zijn Woord centraal. We willen ieder kind goed onderwijs bieden. Dit schoolvenster is bedoeld als informatiebron voor ouders die al kinderen op de school Eben-Haëzer hebben, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen die kennis willen maken met de Eben-Haëzer. Als team van de Eben-Haëzer hopen wij dat dit venster u een goede indruk geeft van onze school.    

Namens het team,

Jeannette Dijkstra (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Plezier
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren zal, op basis van prognoses, het leerlingenaantal stabiel blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven