Hervormde basisschool Ichthus

Groenendael 226 8271 EM IJsselmuiden

  • het plein met veel spelmogelijkheden: voetbal, tafeltennis, lijnbal, bouwen en klimmen en klauteren
  • het voetbalgedeelte van het plein

In het kort

Toelichting van de school

In dit schoolvenster vindt u veel belangrijke informatie van Hervormde basisschool Ichthus.

Het gaat om gegevens die via het ministerie van onderwijs komen en om gegevens die de school zelf heeft ingevuld.

In een kort bestek krijgt u een helder overzicht waar de school voor staat, wat de prestaties zijn en verdere praktische informatie.

Veel leesplezier gewenst.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven