Basisschool De Zefier

Eenhoornstraat 2 d 1973 XT IJmuiden

Schoolfoto van Basisschool De Zefier

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Zefier is een levendige actieve school in de wijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden. De school heeft het vignet Gezonde School behaald in 2017 op het domein Sport en Bewegen en in 2019 op het domein Voeding.

Met betrekking tot het onderwijs werken de groepen vanuit een vaste basis in de jaargroep samen in een unit. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst en hen daartoe zo stevig mogelijk de basisvaardigheden hiervoor mee te geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sport
  • Gezonde voeding
  • Aandacht voor kernvakken
  • Structuur
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is de school sterk gegroeid. de groei zal voorlopig nog doorzetten. Schooljaar 2018-2019 start de school met 9 groepen en zal de school naar verwachting in de loop van het jaar verder uitbreiden. De groei zal de komende jaren doorzetten.

Vanwege de groei is de bovenbouw tijdelijk gehuisvest in een vleugel van de nabij gelegen Pleiadenschool. Naar verwachting zal in het vroege voorjaar van 2020 de aanbouw van de school klaar zijn, zodat de school de beschikking krijgt over vijf extra lokalen. Vanaf dat moment zullen alle leerlingen weer in het hoofdgebouw onderwijs kunnen volgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven