De Vliegende Hollander

Casembrootstraat 58 1972 CC IJmuiden

Schoolfoto van De Vliegende Hollander

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Helaas is de respons op de oudertevredenheidspeiling minder dan 50%. Wel geeft het een goed beeld waar wij als school nog aan moeten werken.

Ouders geven over het algemeen aan dat zij meer betrokken zouden willen worden bij de school en dat er incidenten plaatsvinden.

De school heeft zich als doel gesteld om in het schooljaar 2019-2020 tot een routekaart gedrag te komen die een eenduidige aanpak met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag vaststelt en in deze ook meer samen op te trekken met de ouders.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven