De Vliegende Hollander

Casembrootstraat 58 1972 CC IJmuiden

  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

U bevindt zich op de site van obs De Vliegende Hollander op Vensters PO. De school staat in de zeeheldenbuurt van IJmuiden en is een kleinschalige buurtschool. Wij bieden samen met onze partners van de kinderopvang onderwijs en opvang onder één dak aan! Meer informatie vindt u op onze website www.vliegendehollander.net.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend eens komen kijken? U kunt u contact opnemen via info@vliegendehollander.net  of bellen naar 0255514471.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Verbinding
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vliegende Hollander is een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent.

In 2024 telt de school 156  kinderen die voor het merendeel afkomstig zijn uit de wijk waarin de school staat. Wij zien momenteel een lichte stijging van het aantal leerlingen.

De school werkt samen met Zoople (peuteropvang) en Partou (kinderopvang). Wij hebben een eigen peuteropvang. Vanaf 2 jaar kan uw kind terecht bij peuterspeelzaal "De Wimpel''. Ook kunt u uw kind aanmelden voor de naschoolse opvang bij ons in huis. Fijn als onder één dak!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven