Antoniusschool IJmuiden

Willemsbeekweg 80 1971 GZ IJmuiden

  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie, missie en kernwaarden zijn de basis voor onze onderwijsvisie, die weer de basis is voor hoe wij als school werken. Wij bereiden leerlingen voor op een betekenisvol bestaan, als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan en onderhouden, zijn talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd, in onze steeds veranderende samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit
  • Moreel besef

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun volgende stap. De Antoniusschool volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen, maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbestedingscentrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de werkgever of op het dagbestedingscentrum, dan ontvangen de ouders een telefoontje. Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde bestendigingsmonitor (AtTrack) ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme werkwijze voor alle scholen

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven