basisschool De Pleiaden

Pleiadenplantsoen 63 1973 BS IJmuiden

  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden
  • Schoolfoto van basisschool De Pleiaden

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de gegevens van obs De Pleiaden, de openbare basisschool in de wijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden.

Op 1 oktober zijn er rond de 250 leerlingen ingeschreven bij ons op school. Het is opvallend dat veel kinderen van oud-leerlingen bij onze school worden/zijn ingeschreven. Dat geeft aan dat zij, de ouders, het naar hun zin hebben gehad op onze school en daar met vertrouwen hun kind plaatsen. De leerling-populatie vormt een reële afspiegeling van de schoolomgeving en het voedingsgebied van de school.

Voor uitgebreide informatie en/of een rondleiding nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Coöperatief
  • Authentiek
  • Professioneel
  • Ambiteus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Pleiaden is de openbare basisschool in de wijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden, waar iedereen welkom is.

Op 1 oktober 2022 telt De Pleiaden waarschijnlijk zo'n 269 leerlingen, verdeeld over 11 groepen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met Partou voor voor- en naschoolse opvang, hiervoor is het wel nodig dat ouders zelf een contract afsluiten met Partou.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven