Basisschool De Iekmulder

Sparrenlaan 76 7955 AN IJhorst

Schoolfoto van Basisschool De Iekmulder

In het kort

Toelichting van de school

De Iekmulder is een openbare dorpsschool in het hart van IJhorst.

Op De Iekmulder leren kinderen door onderzoeken, spelen en oefenen en ontwikkelen vaardigheden in een rijke omgeving.

Het is een school waar iedereen zich welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. Onze school is actief in beweging om ervoor te zorgen dat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenhang zien
  • Enthousiasme & Plezier
  • Samenwerken
  • Zelfrespect & Autonomie
  • Kennis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Iekmulder wordt vooral bezocht door leerlingen uit IJhorst en de omliggende dorpen, zoals De Wijk en IJhorst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Iekmulder beschikt over een veiligheidsplan. Een aantal collega's is opgeleid tot BHV'er (Bedrijfs Hulp Verlener) en één collega tot hoofd BHV'er. De brandweer controleert regelmatig het schoolgebouw. Twee keer per jaar houden we een ontruimingsoefening.
We maken gebruik van de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit staat beschreven in het document Veiligheidsplan.

Terug naar boven