Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Op het dakplein zijn de kinderen van midden- en bovenbouw aan het spelen
  • Muziek leerorkest in groep 5
  • Kerstviering
  • Drie Talig Onderwijs
Trije Talich Ûnderwiis
Three Langual Education
  • Uilenballen pluizen...

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt bovenschools door de Stichting geregeld.

Directie van de school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke woensdag krijgen alle kinderen les van een vakleerkracht muziek. Er wordt gewerkt vanuit de methode: Muziek en Meer. Ook kunnen kinderen op school het diploma Algemene Muzikale Vorming (AMV) behalen. Sinds een aantal jaren doen een aantal middenbouwgroepen mee aan het 'Muziekleerorkest'. In een aantal weken leren de kinderen een zelfgekozen instrument bespelen onder professionele begeleiding van de muziekschool. Als je het hebt over onze kreet: Daar zit muziek in! ...dan gaat het ook over groep 8 die elk jaar meedoet aan de Saco Velt bokaal (stijldansen).

De bewegingslessen worden gegeven door een vakleerkracht schoolbreed en de leerkrachten die hiertoe bevoegd zijn middels het diploma Bewegingsonderwijs. De lessen worden door de vakleerkrachten ontwikkelt, gecoördineerd en gegeven. Dit betreft alle groepen 1 t/m 8.

Programmeren wordt wekelijks gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast is er voor de meerkunners een aparte leerlijn in ontwikkeling en krijgen deze leerlingen tweewekelijks les van tevens deze vakleerkracht.

Alle groepen krijgen aparte handvaardigheidslessen van twee vakleerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven