Basisschool de Wegwijzer

Marculphusstraat 2 6013 RJ Hunsel

  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van basisschool De Wegwijzer, onderdeel van Cluster HIN.

Het cluster HIN bestaat uit 3 basisscholen in de dorpskernen Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Zij maken deel uit van SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal & Thornerkwartier).De basisscholen fungeren als cluster-eenheid op weg naar fusering en realisatie van een nieuwe gezamenlijke school.

De gegevens van onze school zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onze school zelf.

De komende tijd zullen we de gegevens van een toelichting voorzien en we blijven de gegevens uiteraard actueel houden.

Mocht u meer informatie over onze school wensen, dan kunt u onze website raadplegen. We staan u ook graag te woord indien u daar prijs op stelt.

Team basisschool de Wegwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier & Vertrouwen
  • Verbinden & Samen(werken)
  • Kwaliteit op Maat &
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bs De Wegwijzer is een basisschool met gemiddeld tussen de 55-60 leerlingen verdeeld over clustergroepen van leerjaar 1-2, leerjaar 3-4, leerjaar 5-6 en leerjaar 7-8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders; wij geloven in educatief partnerschap. Voor meer informatie zie het schoolveiligheidsplan.

Hierin staan de volgende protocollen beschreven:

Protocol Pesten

Protocol Fysiek, verbaal en psychisch geweld

Protocol Discriminatie

Protocol Vernielingen

Protocol Seksuele discriminatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Opvang bij ernstige incidenten

Protocol Verzuim en verzuimbegeleiding

Protocol bedrijfshulpverlening, incl. ontruimingsplan, ongevallenregistratie

Protocol internetgebruik

Terug naar boven