OBS De Woordhof

Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo

Schoolfoto van OBS De Woordhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van personeel zijn wij aangesloten bij de IJsselpool. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren worden alle ontwikkelingsgebieden aangeboden in een betekenisvolle context waarbij spel leidend is.

De ontwikkelingen van de kinderen worden gevolgd middels het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Edumaps.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs geven we invulling middels lineair (technisch lezen, spelling en rekenen) leren, concentrisch (mondelinge taal/ woordenschat/ taalbeschouwing/ (begrijpend) lezen/ schrijven en wereldorientatie en kunst en cultuur) en persoonlijk leren (vaardigheden als: reflecteren/ samenwerken/ verbanden leggen/ kritische nieuwsgierigheid, ontwikkelen (als in groei)/ ontwerpen en doorzetten).

Lineair leren vindt plaats middels instructies en zelfstandig werken op grootste deel van de ochtend. Het concentrisch leren vindt plaats op de rest van de dag met grote thema's in een betekenisvolle praktijk. Persoonlijk leren is door de dag verweven.

Daarnaast wordt er wekelijks muziek gegeven (door Cup a Music), is er wekelijks bewegingsonderwijs. En is er aandacht voor vakken als Engels etc.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle kinderen van Hummelo en omgeving.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

https://www.spelenderwijs.org

Terug naar boven