IKC de Woordhof

Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo

  • Schoolfoto van IKC de Woordhof
  • Schoolfoto van IKC de Woordhof
  • Schoolfoto van IKC de Woordhof
  • Schoolfoto van IKC de Woordhof
  • Schoolfoto van IKC de Woordhof

Het team

Toelichting van de school

Voor de muzieklessen maken we gebruik van 'Cup a Music'. Zij verzorgen wekelijks aan alle groepen de muzieklessen. Deze muzieklessen, gegeven door professionele muzikanten, variëren van 'Rhythm on trash', Djembé, dans, componeren op de computer (Soundation). Kortom een zeer gevarieerd aanbod voor alle groepen!

HVO en GVO worden wekelijks aangeboden, dit is op basis van vrijwilligheid. Ouders kunnen hiervoor hun kinderen aanmelden.

De gymlessen worden wekelijks verzorgd door de buurtsportcoach van de gemeente Bronckhorst. Afstemming van de lessen gaat in overleg met de leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van personeel zijn wij aangesloten bij de IJsselpool. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren worden alle ontwikkelingsgebieden aangeboden in een betekenisvolle context waarbij spel leidend is.

De ontwikkelingen van de kinderen worden gevolgd middels het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Edumaps.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs geven we invulling middels lineair (technisch lezen, spelling en rekenen) leren, concentrisch (mondelinge taal/ woordenschat/ taalbeschouwing/ (begrijpend) lezen/ schrijven en wereldorientatie en kunst en cultuur) en persoonlijk leren (vaardigheden als: reflecteren/ samenwerken/ verbanden leggen/ kritische nieuwsgierigheid, ontwikkelen (als in groei)/ ontwerpen en doorzetten).

Lineair leren vindt plaats middels instructies en zelfstandig werken op grootste deel van de ochtend. Het concentrisch leren vindt plaats op de rest van de dag met grote thema's in een betekenisvolle praktijk. Persoonlijk leren is door de dag verweven.

Daarnaast wordt er wekelijks muziek gegeven (door Cup a Music), is er wekelijks bewegingsonderwijs. En is er aandacht voor vakken als Engels etc.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan alle kinderen van Hummelo en omgeving. Wij werken handelingsgericht en maken het onderwijs passend op basis van de onderwijsbehoefte van (alle) kinderen. Dit doen we ten alle tijden samen met ouders en daar waar nodig in gezamenlijkheid met externe (keten)partners.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken in ons team als professionals intensief samen om steeds inclusiever te kunnen werken.

Dat doen we door:

- het (voortdurend) voeren van de professionele dialoog

- ons zowel individueel als op teamniveau te professionaliseren

- door te werken met 'interne specialisten'

- door samen te werken met externe partner/ spcialisten

- door het loslaten/ doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem  kinderen zo te volgen op de (eigen) leerlijn (zone van naaste ontwikkeling)

- door expliciet aandacht te hebben voor brede persoonlijke ontwikkeling van kinderen (T4L, OGO)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

http://www.kinderopvangspelenderwijs.nl

Terug naar boven