Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers

Gerardus Majellastraat 17 5125 NL Hulten

  • Schoolfoto van Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers
  • Schoolfoto van Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers
  • Schoolfoto van Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers
  • Schoolfoto van Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers
  • Schoolfoto van Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers

In het kort

Toelichting van de school

KBS De Drie Musketiers is een kleine school waar coöperatief leren, de kanjermethode en de kleine klassen een gestructureerd en overzichtelijk werkklimaat mogelijk maken. We benutten de kansen die liggen in het werken met combinatiegroepen. De nadruk ligt daarbij op het waarborgen van de kwaliteit van de instructie en het verbreden van interactief en sociaal leren. Dit door vakken en/of jaargroepen met elkaar te verbinden, leerlijnen te clusteren en zo te zorgen voor hoge opbrengsten. Maar ook om rust, ruimte en overzicht te krijgen. 
Wij bieden een complete voorziening in de dorpskern, bestaande uit peuterwerk, voor- tussen- en buitenschoolse opvang en basisonderwijs in een klein gebied. Onder het motto: “één voor allen, allen voor één” menen wij een grote rol te kunnen spelen op het gebied van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

De Drie Musketiers: één voor allen, allen voor één!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociaal veilig klimaat
  • Cognitief sterke resultaten
  • Ambitieus en sterk team
  • Aanwezigheid speelbos
  • Kleinschalig en vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de afgelopen jaren wat betreft het aantal leerlingen gedaald.

De school heeft een heel actief PR-beleid opgesteld in samenwerking met ouders. De school adverteert in De Reeshof en we merken dat we vanuit de omgeving steeds meer interesse krijgen in onze leuke en fijne school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De stichting bepaalt het vakantierooster. Hierbij kijken we naar de verdeling van de lesweken tussen de vakanties in en zorgen we voor een zo goed mogelijke verdeling van de lesweken over het schooljaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid staan uiteraard hoog in het vaandel bij onze school. We werken actief samen met de ouders van de school aan een goed en veilig leerklimaat. Hierin zien we de ouders nadrukkelijk als partner. Het is uw kind en onze school. Samen maken we er wat moois van. 

Terug naar boven