School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

Koolstraat 17 4561 GW Hulst

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,

Welkom bij SBO de Brug.

Ons team bestaat uit enthousiaste en bevlogen medewerkers.

Op de Brug:

 • bieden we kinderen ontwikkelkansen
 • staan de onderwijsbehoeften centraal
 • stellen we ambitieuze doelen
 • schenken we aandacht aan talentontwikkeling
 • staat sfeer en klimaat hoog in het vaandel
 • werken met hoofd, hart en handen
 • vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk.
 • en streven we naar: 'elke dag samen een beetje beter'

De schoolgids is online op onze website te lezen: www.sbo-debrug.nl. Mocht u een papieren versie willen ontvangen, laat u het dan even weten?

U ontvangt ook dit jaar een schoolkalender. Op de kalender staan de geplande activiteiten al ingevuld. We hopen dat u deze kalender zult gebruiken, zodat u tijdens het schooljaar op de hoogte bent van de verstrekte gegevens.   

Namens het hele team wens ik u en uw kinderen een prettig en leerzaam schooljaar toe!

Raymond Schilperoordt, directeur.        

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingskansen
 • Ambitieuze doelen
 • Onderwijsbehoeften centraal
 • Talentontwikkeling
 • Sfeer, klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Brug is een streekschool.

De kinderen die onze school bezoeken komen vaak met de taxi uit omliggende dorpen.

Bij aanvang in schooljaar 2021-2022 starten we met ongeveer 80 leerlingen.

Tijdens het schooljaar hanteren we 3 instroommomenten: 

 • bij aanvang schooljaar
 • per 1 januari
 • per 1 april

Incidenteel kan hiervan afgeweken worden

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

 Op de Brug werken we nauw samen met een aantal ketenpartners in de regio.

 • Bovenschools ZAT
 • Reguliere basisscholen in de omgeving
 • Samenwerkingsverband POZVJuvent
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Veilig Thuis
 • Intervence
 • Emergis
 • Opdidakt 
 • Jeugdarts/GGD
 • Auris
 • RBL/Bureau Leerplicht
 • Gemeenten
 • Inspectie
 • Politie (jeugd)
 • ABC-logopedie
 • RPCZ
 • Praktijkschool Hulst
 • Reynaert College Hulst
 • Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen    
 • KLIM
 • Fysio Fit

Terug naar boven