School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

Koolstraat 17 4561 GW Hulst

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,

Welkom bij SBO de Brug.

Ons team bestaat uit enthousiaste en bevlogen medewerkers.

Op de Brug:

 • bieden we kinderen ontwikkelkansen
 • staan de onderwijsbehoeften centraal
 • stellen we ambitieuze doelen
 • schenken we aandacht aan talentontwikkeling
 • staat sfeer en klimaat hoog in het vaandel
 • werken met hoofd, hart en handen
 • vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk.
 • en streven we naar: 'elke dag samen een beetje beter'

De schoolgids is online op onze website te lezen: www.sbo-debrug.nl. Mocht u een papieren versie willen ontvangen, laat u het dan even weten?

U ontvangt ook dit jaar een schoolkalender. Op de kalender staan de geplande activiteiten al ingevuld. We hopen dat u deze kalender zult gebruiken, zodat u tijdens het schooljaar op de hoogte bent van de verstrekte gegevens.   

Namens het hele team wens ik u en uw kinderen een prettig en leerzaam schooljaar toe!

Raymond Schilperoordt, directeur.        

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingskansen
 • Ambitieuze doelen
 • Onderwijsbehoeften centraal
 • Talentontwikkeling
 • Sfeer, klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Brug heeft een regionale functie, samen met SBO De Springplank uit Terneuzen verzorgen wij het speciaal basisonderwijs voor heel Zeeuws-Vlaanderen. De leerlingen op onze school hebben ondersteuning nodig die in het reguliere onderwijs niet kan worden geboden.

Bij aanvang in schooljaar 2022-2023 starten we met ongeveer 60 leerlingen.

Tijdens het schooljaar hanteren we 3 instroommomenten, de exacte data worden in overleg met Samenwerkingsverband vastgesteld

 • Bij aanvang schooljaar
 • Na de Kerstvakantie
 • Na Pasen

Incidenteel kan hier, bij hoge urgentie of bijzondere omstandigheden, van afgeweken worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

 Op de Brug werken we nauw samen met een aantal ketenpartners in de regio

 • Reguliere basisscholen in de omgeving
 • Samenwerkingsverband POZV
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Veilig Thuis
 • Intervence
 • Emergis
 • Opdidakt/Mentaal Beter
 • Jeugdarts/GGD
 • Auris/Kentalis
 • RBL/Bureau Leerplicht
 • Gemeenten
 • Inspectie
 • Politie (jeugd)
 • ABC-logopedie
 • RPCZ
 • Praktijkschool Hulst
 • Reynaert College Hulst
 • Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen 
 • Juvent  
 • KLIM
 • Fysio Fit

Terug naar boven