School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

Koolstraat 17 4561 GW Hulst

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Verbondenheid
 • Vertrouwen
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Brug heeft een regionale functie, samen met SBO De Springplank uit Terneuzen verzorgen wij het speciaal basisonderwijs voor heel Zeeuws-Vlaanderen. De leerlingen op onze school hebben ondersteuning nodig die in het reguliere onderwijs niet kan worden geboden.

Bij aanvang in schooljaar 2023-2024 starten we met 52 leerlingen.

Tijdens het schooljaar hanteren we 3 instroommomenten, de exacte data worden in overleg met Samenwerkingsverband vastgesteld

 • Bij aanvang schooljaar
 • Na de Kerstvakantie
 • Na Pasen

Incidenteel kan hier, bij hoge urgentie of bijzondere omstandigheden, van afgeweken worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

 Op de Brug werken we nauw samen met een aantal ketenpartners in de regio

 • Reguliere basisscholen in de omgeving
 • Samenwerkingsverband POZV
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Veilig Thuis
 • Intervence
 • Emergis
 • Opdidakt/Mentaal Beter
 • Jeugdarts/GGD
 • Auris/Kentalis
 • RBL/Bureau Leerplicht
 • Gemeenten
 • Inspectie
 • Politie (jeugd)
 • ABC-logopedie
 • Praktijkschool Hulst
 • Reynaert College Hulst
 • Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen 
 • Juvent  
 • KLIM
 • Fysio Fit

Terug naar boven