Nobelhorst

Vondelstraat 1 4561 LN Hulst

  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten op onze school hebben vrije dagen en/of taakdagen. Op een taakdag zijn zij wel op school aanwezig voor taken maar geven op dat moment geen les. Deze dagen worden zoveel als mogelijk is vervangen door onze eigen leerkrachten. Bij ziekte van een leerkracht volgen wij het protocol dat in gezamenlijkheid met de drie scholen van SKOH bovenschools is opgesteld. We proberen daarbij zoveel mogelijk de kwaliteit van ons onderwijs te borgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De urentabel is bij benadering. Er wordt gekeken naar het onderwerp en/of de groep en/of het individuele kind of er wellicht meer of minder onderwijstijd naar een vak gaat. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze website (www.bsnobelhorst.nl) kunt u ons schoolondersteuningsprofiel vinden. 

De doelgroep waarop ons onderwijs is afgestemd is zijn de kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.   Hieronder verstaan wij ook kinderen die het regulier basisonderwijs  volgen maar specifieke onderwijsbehoeften hebben op het gebied van:

Beperkte cognitieve vaardigheden, gedrag- en leerstoornissen, spraak-taal en communicatieve beperkingen , meer- hoogbegaafdheid, dyslexie -dyscalculie, visuele en auditieve beperkingen.   

Onze school heeft een aantal professionals die opgeleid zijn tot vakcoördinator of verder gestudeerd hebben voor een specialisme in het onderwijs.

Marjan Bun: vakspecialist bewegensonderwijs

Annette Houg: coördinator rekenen

Angelique de Beule: coördinator lezen 

Ceciel Bonte: coördinator zorg

Inge Kindt: coördinator ICT

Dinah van Overmeiren: coördinator VVE

Jessie van den Branden: coördinator meer-hoogbegaafdheid

Marjolein Faasse: gedragsspecialist 

Ook werken we in onze school nauw samen met logopediepraktijk  J. Niesten, de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) en ONL (Onderwijszorg Nederland). Onze overige externe partners zijn: 

kinderfysiotherapie - RPCZ -  praktijk van Waterschoot - Hulst voor Elkaar - Mentaal beter - Juvent - Indigo - Intervence - Qwestor - Auris - Klim- leerplichtambtenaar.       

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven