Moerschans

Liniestraat 100 4561 ZX Hulst

Schoolfoto van Moerschans

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Fase 1.Waarnemen/signaleren ·      

Stap 1. Verzamelen van leerlingengegevens in een groepsoverzicht. Kinderen worden op basis van toets-resultaten op het eerste zicht ingedeeld in groepen.         

Stap 2. Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Mocht een kind speciale behoefte hebben kan de leerkracht het kind verplaatsen naar een andere groep binnen het groepsplan.        

Fase 2. Begrijpen/analyseren        

Stap 3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Fase 3. Plannen         

Stap 4.Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.        

Stap 5. Opstellen van het groepsplan. 

Fase 4.Realiseren.       

Stap 6. Uitvoeren van het groepsplan.  

Bij de kernvakken wordt er na 2 blokken c.q. 2 maanden gekeken naar de resultaten en behoeften. Indien nodig wordt het groepsplan aangepast c.q. doorgezet.   Leerlingen die geen of nauwelijks vooruitgang boeken, dienen te worden ingebracht bij een leerlingbespreking. Dit wordt middels een formulier gedaan.

Tijdens de leerlingbespreking wordt besproken welke stappen er gezet worden voor de leerling en leerkracht. Naar aanleiding van de besluiten tijdens de leerlingenbespreking zal de leerkracht in samenspraak met de intern begeleider een actie- of handelingsplan opzetten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vrijwel al onze leerlingen gaan naar het Reynaertcollege voor hun vervolgonderwijs
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven