Kindcentrum St. Willibrordus

Princebolwerk 2 4561 EN Hulst

  • Samen werken in een multifunctionele ruimte
  • Schoolplein en deel middenbouw
  • Circusles - een culturele activiteit van "Scoop"
  • Carnaval bij ons op school.
  • Kerstviering in de kerk voor kinderen, ouders en belangstellenden.

In het kort

Toelichting van de school

Een school voor uw kind - samen werken, samen spelen, samen leren.

Kindcentrum St. Willibrordus!

Ruimte, rust en aandacht!

Om ons kindcentrum St. Willibrordus beter te leren kennen is een persoonlijk gesprek en/of een bezoek altijd mogelijk!

Team Kindcentrum St. Willibrordus

Tel. 0114 370541 of mail willibrordus@skohulst.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Op eigen niveau en tempo
  • Veilig en vertrouwd
  • Positieve insteek
  • Op groei gerichte benadering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Van de 4 reguliere basisscholen in Hulst is de St. Willibrordus de grootste. Ons leerlingenaantal is al een aantal jaren stabiel. Het schommelt rond de 220 leerlingen. Daardoor zijn we in staat om allemaal enkele groepen en drie kleutergroepen te realiseren. Het grootste deel van onze leerlingen komt uit de omliggende wijken zoals de Grote Kreek, Witte Brug en de muziekbuurt. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij draaien volgens een continurooster. Alle kinderen blijven gratis over.
De kinderen zijn allemaal om 14.45 uur uit - behalve op woensdag om 12.00 uur en op vrijdag om 14.15 uur.

Aan het einde van het schooljaar 2020 - 2021 hebben we onder ouders geëvalueerd of we terug gingen naar de reguliere schooltijden met betaalde overblijf. Het merendeel van de ouder(s)/verzorger(s) gaf aan met het continurooster verder te willen gaan (juni 2021).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mochten er onveilige situaties op school zijn, die wij nog niet hebben aangepakt: laat ons het weten.

Terug naar boven