Moerschans

Liniestraat 100 4561 ZX Hulst

Schoolfoto van Moerschans

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Bedankt voor uw interesse in het schoolvenster van Kindcentrum Moerschans in Hulst. Een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen bij ons kindcentrum. In deze gids vindt u praktische zaken zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin gemaakt hebben. U vindt terug wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen, We geven aan vanuit welke missie en visie ons kindcentrum werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de school en de andere manieren waarop wij u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Namens het team van Kindcentrum Moerschans.

 

Wij hopen dat u op deze site de informatie vindt die u zoekt. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen (0114-370083 of www.bsmoerschans.nl). Wij gaan graag met u in gesprek.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Moerschans. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Vriendelijke groet,

Team Moerschans

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2020 2021 : 80

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2021 2022: 79


Ons leerlingenaantal volgt de landelijke trend van een dalend cijfer

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven