Moerschans

Liniestraat 100 4561 ZX Hulst

Schoolfoto van Moerschans

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Bedankt voor uw interesse in het schoolvenster van Kindcentrum Moerschans in Hulst. Wij willen u graag via deze informatie een kijkje nemen in onze school. Een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen bij ons kindcentrum. In deze gids vindt u praktische zaken zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin gemaakt hebben. U vindt terug wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie ons kindcentrum werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de school en de andere manieren waarop wij u informeren.

Wij hopen dat u op deze site de informatie vindt die u zoekt. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen (0114-370083 of www.bsmoerschans.nl). Wij gaan graag met u in gesprek.

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Moerschans. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij zijn altijd beried u verdere toelichting te geven.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Vriendelijke groet,

Team Moerschans

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Sociale ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2020 2021 : 80

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2021 2022: 79

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2022 2023: 92Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven