Nobelhorst

Vondelstraat 1 4561 LN Hulst

  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten op onze school hebben vrije dagen als ze parttime werken. Bij ziekte van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk de doorgang van ons onderwijs te borgen. Vaak lossen we dit intern op, leerkrachten die extra komen werken en de inzet van de onderwijsassistenten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de tijd van het Talent Atelier krijgen de kinderen van alle groepen een divers aanbod. 

Kunst & Cultuur

Techniek & Wetenschap

Natuur & Voeding

Muziek

Sport

Kinderboeken

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de tijd van het Talent Atelier krijgen de kinderen van alle groepen een divers aanbod. 

Kunst & Cultuur

Techniek & Wetenschap

Natuur & Voeding

Muziek

Sport

Kinderboeken

En vanaf groep 4 komen hierbij: Pittige Projecten en Cijfers & Raadsels

In de tijd onder het adaptief werkpakket werken kinderen op hun eigen niveau aan taal en/of rekenen. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze website (www.bsnobelhorst.nl) kunt u ons schoolondersteuningsprofiel vinden. 

De doelgroep waarop ons onderwijs is afgestemd is zijn de kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.   Hieronder verstaan wij ook kinderen die het regulier basisonderwijs  volgen maar specifieke onderwijsbehoeften hebben op het gebied van:

Beperkte cognitieve vaardigheden, gedrag- en leerstoornissen, spraak-taal en communicatieve beperkingen , meer- hoogbegaafdheid, dyslexie -dyscalculie, visuele en auditieve beperkingen.   

Onze school heeft een aantal professionals die opgeleid zijn tot vakcoördinator of verder gestudeerd hebben voor een specialisme in het onderwijs.

Marjan Bun: coördinator muziek

Annette Houg: coördinator en vakspecialist rekenen

Talitha Breepoel: coördinator sport 

Angelique de Beule: coördinator lezen 

Ceciel Bonte: intern begeleider

Cindy Cerpentier en Talitha Soumokil: coördinator Kunst & Cultuur 

Corinne Scherpenisse: coördinator Techniek & Wetenschap

Inge Kindt: coördinator ICT

Dinah van Overmeiren: coördinator VVE en Natuur & Voeding

Jessie van den Branden: coördinator meer-hoogbegaafdheid

 

Ook werken we in onze school nauw samen met logopediepraktijk  J. Niesten, de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) , ONL (Onderwijszorg Nederland) en kinderfysiotherapeute M. de Nijs. Onze overige externe partners zijn: 

RPCZ -  praktijk van Waterschoot - Hulst voor Elkaar - Mentaal beter - Juvent - Indigo - Intervence - Qwestor - Auris - Klim- leerplichtambtenaar.       

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven