St Willibrordus

Princebolwerk 2 4561 EN Hulst

  • Samen werken in een multifunctionele ruimte
  • Schoolplein en deel middenbouw
  • Carnaval bij ons op school.
  • Kerstviering in de kerk voor kinderen, ouders en belangstellenden.
  • Onze talentenjacht.

In het kort

Toelichting van de school

Een energiek kindcentrum met positieve aandacht voor persoonlijke groei, talent en ontwikkeling

Kindcentrum St. Willibrordus!

Ruimte, rust en aandacht!

Om ons kindcentrum St. Willibrordus beter te leren kennen is een persoonlijk gesprek en/of een bezoek altijd mogelijk!

Team Kindcentrum St. Willibrordus

Tel. 0114 370541 of mail willibrordus@skohulst.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Kwaliteit
  • Kindgericht
  • Samen(werkingsgericht)
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

3 kleutergroepen - dus veel ruimte voor uw kind. Allemaal enkele groepen van 3 tot en met 8.
Ons leerlingenaantal is al een aantal jaren stabiel. Het schommelt rond de 220 leerlingen.
Het grootste deel van onze leerlingen komt uit de omliggende wijken zoals de Grote Kreek, Witte Brug en de muziekbuurt. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij draaien volgens een continurooster. Alle kinderen blijven gratis over. We beginnen elke dag om 08.30 uur.
De kinderen zijn allemaal om 14.45 uur uit - behalve op woensdag om 12.00 uur en op vrijdag om 14.15 uur.

Aan het einde van het schooljaar 2020 - 2021 hebben we onder ouders geëvalueerd of we terug gingen naar de reguliere schooltijden met betaalde overblijf. Het merendeel van de ouder(s)/verzorger(s) gaf aan met het continurooster verder te willen gaan (juni 2021).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mochten er onveilige situaties op school zijn, die wij nog niet hebben aangepakt: laat ons het weten.

Terug naar boven