Basisschool Hulsberg

Schoolstraat 17 6336 AN Hulsberg

  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het schoolklimaat is op alle onderdelen positief gewaardeerd. De leerlingen laten zien dat ze het fijn vinden op school, een leuke klas hebben en graag met klasgenoten spelen. Dit zijn belangrijke voorwaarden en passen bij een goed pedagogisch klimaat. 

Het onderwijsleerproces laat ook hoge waarderingen zien. Met name: 'Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?' En 'Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is' scoren hoog.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2023 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen. 73% van de ouders heeft de enquête ingevuld. De ouders waarderen de school met een gemiddelde van 7,6.

De resultaten van de vragenlijst dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren. Extern kunnen de resultaten worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de belanghebbenden (stakeholders) over de ambities, de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van (horizontale) verantwoording. De dialoog gaat dus over de dingen die de school zélf van belang vindt alsmede de dingen die voor anderen van belang zijn.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven