Basisschool Hulsberg

Schoolstraat 17 6336 AN Hulsberg

  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Hulsberg vindt ieder kind zijn eigen plek.

Wij richten ons niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij helpen kinderen zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan de maatschappij en bijdragen aan respectvol en begripvol samenleven.

Kinderen verschillen. Elk kind heeft eigen talenten, eigen mogelijkheden en eigen ondersteuningsbehoeften. Wij erkennen die verschillen en willen recht doen aan ieder kind. We doen dat vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Maak gerust een afspraak met ons om de sfeer te proeven die in onze school hangt. Voor vragen en of opmerkingen verwijzen we u graag naar onze website www.bs-hulsberg.nl of naar ons mailadres info.hulsberg@innovo.nl.

Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede ontwikkeling
  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een middelgrote dorpsschool. Ons streven is thuisnabij onderwijs voor de kinderen van Hulsberg en omgeving te verzorgen. Daarom gaan wij in ons onderwijs uit van de mogelijkheden van alle kinderen.

In onze school hoort u vaak ‘denk in oplossingen’. Oplossingsgericht werken zorgt voor eigenaarschap; kinderen voelen zich verantwoordelijk en leren doelgericht werken. Onze focus ligt op positiviteit en flexibiliteit in het bedenken van oplossingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Meer informatie over de verplichte onderwijstijd is te vinden op:

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html 

Meer informatie over de gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten is te vinden op:

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Viseon

Naast de monitoring via Vensters, volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van Leerling in Beeld "Sociaal emotioneel functioneren". Dit helpt ons om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling en van de sfeer in de groep. Eventuele problemen signaleren wij hiermee zo vroeg mogelijk waardoor wij tijdig acties kunnen ondernemen.

In oktober/november vullen de leraren van groep 3 t/m 8 de leerkrachtvragenlijst in. Vanaf groep 5 vullen alle leerlingen de leerlingvragenlijst in. De informatie uit deze monitoring wordt o.a. gebruikt bij de oudergesprekken in november. Daarnaast worden deze informatie gebruikt bij eventuele leerlinggesprekken.

Meer informatie over de sociale veiligheid op school is te vinden op: https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven