PCBS De Parel

Holleblok 6 1273 EG Huizen

Schoolfoto van PCBS De Parel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De peiling is door 100% van de leerlingen in groep 6 t/m 8 ingevuld en is daarom representatief. De cijfers voor algemene tevredenheid, welbevinden, ervaren veiligheid en aantasting veiligheid zijn nagenoeg hetzelfde als die van vorig jaar. Het is goed te zien dat kinderen zich veilig voelen op school, maar er zijn nog wel plekken waar dit minder is. In alle drie de groepen worden dan het schoolplein, rondom school of een andere plek genoemd als plekken waar ze zich niet altijd veilig voelen. Het is goed om hier erg alert op te zijn en mee te nemen naar het PBS-team en te vergelijken met de data die we daar verzamelen rond ongewenst gedrag. Dit zullen we met het team bespreken op vergaderingen. Ook is het goed om alle collega’s te wijzen op het actief toezicht houden, zodat kinderen zich gezien weten op het plein. Geen enkele leerling geeft aan dagelijks gepest te worden. Hetzelfde geldt voor expres pijn doen.

Al met al geeft het rapport een duidelijk beeld van de tevredenheid en de sociale veiligheid bij ons op school.  

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven de school gemiddeld een 8. Een mooi cijfer, waar we trots op zijn.

We zijn trots op de scores voor het plezier waarmee de kinderen naar school gaan en de mate van veiligheid die zij op school ervaren. We zien hierin de basiswaarden van PBS terug: respect, veiligheid en vertrouwen. 


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven