PCBS De Parel

Holleblok 6 1273 EG Huizen

Schoolfoto van PCBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u onder andere inzicht in de resultaten van de Parel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Wij geven bij veel punten een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Daarnaast vindt u op deze pagina de schoolgids van de PCBS de Parel. De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken te informeren.Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u verwachten en informatie over allerlei praktische zaken. U ziet ook waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We wensen u veel leesplezier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloven en waarde(n)vol
  • Vertrouwen,veiligheid,respect
  • Samen(werken)
  • PBS
  • Geïntegreerd zaakvakonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze school!
Wij staan open voor alle ouders die hun kind naar de Parel willen inschrijven, gelovig, niet gelovig of anders gelovig. We vragen wel de identiteit van onze school te respecteren. 
Wij hebben voor startende kleuters, op dit moment, geen wachtlijst. Voor de overige groepen vragen wij u contact met ons op de te nemen om te informeren of er nog ruimte is. Het instromen van kinderen in een van onze andere groepen beperken wij het liefst tot de start van een nieuw schooljaar, uitzonderingen zoals verhuizing daargelaten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven