PCBS De Parel

Holleblok 6 1273 EG Huizen

Schoolfoto van PCBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Christelijke Basisschool de Parel, een van de vijf scholen van Ichthus. Onze school staat open voor iedereen die op zoek is naar kwalitatief goed onderwijs met een christelijke identiteit. Op de Parel geloven we in het belang van vertrouwen, veiligheid en respect als kernwaarden voor een optimale leeromgeving. Op de Parel streven we ernaar om onze leerlingen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. We hanteren hierbij diverse pedagogische en didactische methoden om het beste uit elk kind te halen.

Een belangrijk aspect van ons onderwijs is PBS, wat staat voor Positive Behavior Support. Dit programma richt zich op het bevorderen van gewenst gedrag door middel van positieve bekrachtiging. We werken met duidelijke regels en verwachtingen die voor alle leerlingen gelden. Door positief gedrag te benadrukken en belonen, creëren we een veilige en respectvolle schoolomgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Naast het reguliere lesprogramma leggen we bij de Parel ook de nadruk op geïntegreerd zaakvakonderwijs. Dit betekent dat vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden geïntegreerd in thema's. Op deze manier kunnen leerlingen verbanden leggen tussen verschillende vakgebieden en wordt hun leerervaring verrijkt. In de huidige globaliserende wereld is Engels een essentiële vaardigheid geworden.

Op de Parel bieden we Engels vanaf groep 1 aan als onderdeel van ons lesprogramma, zodat alle leerlingen al op jonge leeftijd in contact komen met deze taal. We stimuleren een interactieve en speelse benadering van het leren van Engels, waarbij kinderen op een natuurlijke manier vertrouwd raken met de taal.

Om de voortgang en ontwikkeling van onze leerlingen te volgen, maken we gebruik van MijnRapportfolio. Dit digitale portfolio stelt ouders in staat om op elk moment de resultaten en vorderingen van hun kind te bekijken. Het geeft een compleet overzicht van de prestaties op cognitief gebied, maar ook van sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Op de Parel hebben we een enthousiast en professioneel team van leerkrachten, ondersteunend personeel en directieleden. Samen zetten we ons in om een veilige en inspirerende leeromgeving te creëren voor al onze leerlingen. We hechten veel waarde aan open communicatie met ouders, zodat we samen kunnen werken aan de beste onderwijservaring voor elk kind.

Bent u als ouder geïnteresseerd in wat de Parel te bieden heeft? Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsbezoek. U kunt zich laten informeren over ons onderwijsprogramma en al uw vragen stellen. Door het contactformulier op onze website in te vullen kunt een kennismakingsbezoek en rondleiding aanvragen. Het is natuurlijk ook mogelijk om hiervoor telefonisch contact op te nemen met de school.

Wij geloven dat elke ouder het recht heeft om de beste basisschoolkeuze voor zijn of haar kind te maken. Op de Parel streven we ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ieder kind, ongeacht achtergrond of religieuze overtuiging. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloven en waarde(n)vol
  • Vertrouwen,veiligheid,respect
  • Samen(werken)
  • PBS
  • Geïntegreerd zaakvakonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze school!
Wij staan open voor alle ouders die hun kind naar de Parel willen inschrijven, gelovig, niet gelovig of anders gelovig. We vragen wel de identiteit van onze school te respecteren. 
Wij hebben voor startende kleuters, op dit moment, geen wachtlijst. Voor de overige groepen vragen wij u contact met ons op de te nemen om te informeren of er nog ruimte is. Het instromen van kinderen in een van onze andere groepen beperken wij het liefst tot de start van een nieuw schooljaar, uitzonderingen zoals verhuizing daargelaten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven