Openbare Basisschool Kamperfoelie

Delta 37 -39 1273 LC Huizen

  • Wij streven naar zichtbaar lerende kinderen rekening houdend met zijn/haar niveau en mogelijkheden.
  • Op De Kamperfoelieschool worden leerlingen mediawijs en leren programmeren mbv Bomberbot.
  • Elke dag aandacht voor wie jij bent: Kanjertraining op De Kamperfoelieschool
  • De school is zowel binnen als buiten een rustige plek om te leren, spelen en ontwikkelen.
  • Handvaardigheid, tekenen en muziek zijn belangrijke vakken in ons lesprogramma. Zo kunnen kinderen andere talenten inzetten.

Het team

Toelichting van de school

De belangrijkste kenmerken van het lerarenteam op De Kamperfoelieschool zijn:

- Bevlogen

- Ervaren

- Betrokken

Doordat teamleden hun vakliteratuur bijhouden en hun bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, houden we ons onderwijs actueel en fris. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is onderdeel van het bestuur Talent Primair. We hebben vaste invallers in dienst die wij in geval van uitval inzetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt aandacht besteed aan voorbereidend rekenen en taalonderwijs aan de hand van de methode 'Onderbouwd'. Er is een aparte leerlijn voor woordenschat aan de hand van de methode Logo3000. Alle leerlingen krijgen hiervoor een licentie waarmee ze ook thuis kunnen werken. Er is veel aandacht voor spel en er wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Kanjermethode. Er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en buitenspelen / buurtsportcoach. De leerkrachten zijn bevoegd om Engels te geven.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Kamperfoelieschool zijn diverse specialisten aanwezig.

  • Taal-/leesspecialist: voor kinderen met dyslexie en taal-/leesbeleid
  • Orthopedagoog: voor kinderen met hulpvragen op gedragsgebied en opvoedingsondersteuning voor ouders
  • Remedial Teacher: voor kinderen die meer hulp en/of meer uitdaging nodig hebben

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven