Openbare Basisschool Kamperfoelie

Delta 37 -39 1273 LC Huizen

 • Wij streven naar een zichtbaar lerende houding. Hierbij werken wij met weektaken om het zelfstandig leren van de leerlingen te stimuleren.
 • De school is zowel binnen als buiten een rustige plek om te leren, spelen en ontwikkelen.
 • De Kamperfoelieschool heeft naast regulier onderwijs ook 2 taalklassen voor nieuwkomers. Deze leerlingen leren bij ons de Nederlandse taal!
 • Wij maken bewuste keuzes in het werken met digitale middelen en het werken op papier. Balans vinden wij belangrijk!
 • Zodra je onze school binnenstapt merk je dat iedereen welkom is. Dit is terug te zien aan alle vlaggen in onze hal.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Kamperfoelieschool!

In deze schoolgids nemen wij u mee voor een uniek kijkje achter de schermen van onze geweldige school. Wij leggen u graag uit hoe wij onze visie op onderwijs en opvoeding vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoe we daar de ouders bij betrekken en welke resultaten dat oplevert. De drie speerpunten die u overal in de school zult herkennen vormen de basis van ons onderwijs. De drie speerpunten zijn ‘Rust, Ruimte en Resultaat’.

Op de Kamperfoelieschool worden leerlingen gezien en gehoord en aangemoedigd om kansen te zien en te grijpen. We stimuleren leerlingen om nieuwsgierig te zijn en initiatief te nemen. We helpen hen om hun plek te vinden en leren hen stap voor stap om zelfstandig te werken. Taal krijgt bij ons veel aandacht, want taalvaardigheid is onmisbaar voor succes in het leven. We hebben taalklassen voor leerlingen die het Nederlands nog niet helemaal beheersen. Maar ook alle andere leerlingen profiteren van de extra aandacht voor woordenschat en taalontwikkeling. Met behulp van aansprekende boeken in onze eigen bibliotheek groeit het leesplezier. We hechten aan een veilige sfeer en geven de leerlingen veel persoonlijke aandacht. Zo kunnen ze groeien. Ze krijgen op onze school ook veel extra’s mee, zoals muziekles, de Kanjertraining en bewegen met de sportcoach. Kinderen kunnen ook meedoen aan het programma Jonge Helden. We houden goed contact met onze ouders. Ook zij kunnen op onze school hun Nederlandse taal verbeteren en verschillende workshops volgen. Jeugd & Gezin, een logopediste en een ergotherapeut houden zitting in onze school. 

Hoe kleurrijk we zijn, zie je goed op ons eindfeest, waar iedereen geniet van de meegebrachte hapjes uit talloze culturen. Het mooie is dat binnen die diversiteit, leerlingen allemaal dezelfde behoefte hebben: ze willen groeien, leren en zichzelf ontwikkelen. Ze leren ook veel van elkaar. Wij vinden het fijn om aan dat groeiproces bij te mogen dragen. 

Als team werken wij samen aan een sterke school. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Het team heeft helder voor ogen wie we zijn als school en waar we met de leerlingen naar toe willen. Daardoor zijn we koersvast. Maar we staan er ook voor open om, wanneer het nodig is, vernieuwingen door te voeren. We letten er samen op dat vernieuwingen goed worden ingepast in ons programma en onderdeel worden van onze manier van werken. De boodschap die wij elke dag weer meegeven aan onze leerlingen is: de wereld biedt volop kansen, iedere dag opnieuw. Blijf leren en ga ervoor!  

De Kamperfoelieschool maakt onderdeel uit van stichting Talent Primair. Samen met de Dr. Maria Montessorischool, de Gooische Montessorischool en Montessorischool de Gouden Kraal vormen wij cluster Huizen. Deze vier scholen worden aangestuurd door Bart van der Vlist, meerscholendirecteur. Op de Kamperfoelieschool is de dagelijkse leiding in handen van Mariska van der Woude, locatiedirecteur. Als u na het inzien van de schoolgids nieuwsgierig bent geworden, dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding en kennismakingsgesprek.  

U kunt bellen met de school: 035-5252561

Graag tot ziens op onze school!

Mariska van der Woude en Bart van der Vlist, directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leerplek voor de toekomst!
 • Rust, Ruimte en Resultaat
 • Zelfstandig werken en leren
 • Engels van groep 1 t/m 8
 • 2 taalklassen voor nieuwkomers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft dankzij het taalprofiel een diverse populatie. De school gespecialiseerd in de eerste opvang van nieuwkomers en de school biedt het tweetalig onderwijs (Engels) voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) ook in het Engels wordt onderwezen. De Kamperfoelieschool kenmerkt zich door het talent in iedere leerling te erkennen en daarop in te spelen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven