Openbare Basisschool Kamperfoelie

Delta 37 -39 1273 LC Huizen

  • Wij streven naar zichtbaar lerende kinderen rekening houdend met zijn/haar niveau en mogelijkheden.
  • Op De Kamperfoelieschool worden leerlingen mediawijs en leren programmeren mbv Bomberbot.
  • Elke dag aandacht voor wie jij bent: Kanjertraining op De Kamperfoelieschool
  • De school is zowel binnen als buiten een rustige plek om te leren, spelen en ontwikkelen.
  • Handvaardigheid, tekenen en muziek zijn belangrijke vakken in ons lesprogramma. Zo kunnen kinderen andere talenten inzetten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Kamperfoelieschool in Huizen!

Actueel en boeiend onderwijs: daar gaan wij voor. De Kamperfoelieschool is een gezellige school waar kinderen zich welkom mogen voelen. 

Onze visie; rust, ruimte en resultaat is zichtbaar en merkbaar in de school en in ons onderwijs. Met een deze duidelijke visie bereiden wij kinderen voor op de maatschappij van morgen. Dit doen we binnen veilige kaders en met duidelijke structuren. 

Maak gerust een afspraak om kennis met ons te maken of neem een kijkje  op onze vernieuwde website: www.kamperfoelieschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust, Ruimte, Resultaat
  • Taalprofiel
  • Doorgaande lijn 2 t/m 12 jaar
  • Engels van 2 t/m 12 jaar
  • Ruimte voor ondersteuning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De medewerkers van Krummel onderhouden goed contact met de school. Hierdoor is het voor kinderen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en waarborgen we de veiligheid.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven