PCBS Beatrixschool

Jacob van Wassenaerstraat 5 1272 BP Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

Aandacht is onze kracht!

De Beatrixschool is een moderne protestant christelijke basisschool in Huizen.
Er is veel aandacht voor een veilig en liefdevol klimaat, waar wederzijds respect en (mede)verantwoordelijkheid centraal staan in de omgang naar elkaar. Zowel voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Een sterke basis leggen voor taal-, lees-, en rekenonderwijs heeft een prominente plek. Met moderne middelen, sterke analyses en afstemming wordt deze basis gelegd, waardoor de leerlingen uitgedaagd en uitgenodigd worden om vanuit motivatie en ontdekking zich blijvend te ontwikkelen.

Naast de kernvakken is er ook veel aandacht voor wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven.
De leerlingen worden door dit alles uitgedaagd om de echte wereld te ontdekken, waarbij vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en oog hebben voor de ander geoefend wordt en ze opgroeien en zich ontwikkelen tot autonome, zelfstandige burgers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Veiligheidheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inleiding
De Beatrixschool is een kleinschalige school met ruimte om te groeien. De kleinschaligheid zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel. De uitstraling van het relatief nieuwe gebouw in combinatie met het grote, afgesloten plein en niet te volle klassen zorgen voor een overzichtelijk geheel.


Aanmelding nieuwe leerlingen
Indien u geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsmoment. Tijdens het kennismakingsmoment wordt er informatie gegeven over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. We vinden het belangrijk hier rustig de tijd voor te nemen. Uw kind is hierbij van harte welkom. Na afloop van het gesprek krijgt u een aanmeldingsformulier mee, waarmee u uw kind in kunt schrijven. Wanneer u voor De Beatrixschool kiest en wij het ingevulde aanmeldformulier van u ontvangen, krijgt u hiervan bevestiging.

Uw kind mag vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die in de twee weken voor de Kerstvakantie vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere dag na de zomervakantie.

Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen een aantal momenten komen wennen. Er wordt ongeveer drie weken voor de verjaardag van het kind contact met u opgenomen om de wenmomenten af te spreken en nog even de belangrijkste zaken door te spreken, zodat u als ouder precies weet wat er verwacht wordt en nog de mogelijkheid heeft om vragen te stellen.


Aanmelding overstappende leerling
Wanneer uw kind reeds onderwijs volgt bij een andere school en u wilt uw kind bij ons aanmelden, dan maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als u De Beatrixschool een passende school vindt voor uw kind, zullen wij contact opnemen met de school van herkomst om de eventuele overgang op te starten. In het geval dat er geen plek is binnen een groep op De Beatrixschool, dan verwijzen wij u graag door naar een collega Ichthusschool. Het is voor uw kind van belang dat wij de onderwijsbehoefte goed in kaart krijgen, zodat we kunnen bepalen of we eventuele zorg kunnen bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven