PCBS Beatrixschool

Jacob van Wassenaerstraat 5 1272 BP Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

De Beatrixschool is een moderne christelijke basisschool in Huizen.
Er is veel aandacht voor een veilig en liefdevol klimaat, waar wederzijds respect en (mede)verantwoordelijkheid centraal staan in de omgang naar elkaar. Zowel voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Een sterke basis ontwikkelen voor taal-, lees-, en rekenonderwijs heeft een prominente plek. Met moderne middelen, sterke analyses en afstemming wordt deze basis gelegd, waardoor de leerlingen uitgedaagd en uitgenodigd worden om vanuit motivatie en ontdekking zich blijvend te ontwikkelen.

Naast de kernvakken is er ook veel aandacht voor wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven.
De leerlingen worden door ons thematisch onderwijs uitgedaagd om de echte wereld te ontdekken, waarbij vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en oog hebben voor de ander geoefend wordt en ze opgroeien en zich ontwikkelen tot autonome, zelfstandige burgers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inleiding

Wij zijn een moderne, christelijke school nabij het oude dorp van Huizen. Bij ons op school wordt uw kind als uniek en waardevol gezien. Wij bieden een uitdagende, liefdevolle leerplek, waar ieder kind welkom is en wederzijds respect centraal staat. Het streven naar optimale afstemming, het aanwakkeren van motivatie tot leren en het stimuleren van talentontwikkeling is wat resulteert in gelukkige leerlingen en sterke eindopbrengsten. Bent u nieuwsgierig of De Beatrixschool een passende school is voor uw kind?

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven