PCBS Van der Brugghenschool

Thorbeckestraat 2 1272 HC Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool
  • Schoolfoto van PCBS Van der Brugghenschool

In het kort

Toelichting van de school

'Samen met hoofd, hart en handen voorbereid op de toekomst!'

De Van der Brugghenschool is een school met een protestants-christelijke identiteit, waar alle leerlingen welkom zijn om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau met persoonlijke talenten en kwaliteiten binnen de kaders van het passend onderwijs. (uit het 'Schoolplan 2019-2023')

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties en studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Ook kunt u lezen wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

We wensen u veel leesplezier!

mede namens het team,

R.M. van den Brink,
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • TOM-concept
  • Veilige leeromgeving
  • Protestants-christelijke basis
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Samenwerkende gemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven