Montessorischool Gouden Kraal

Hoofdweg 107 1275 AB Huizen

  • Buiten spelen vergroot de motorische vaardigheden. Uitdaging zorgt voor plezier en motivatie.
  • Rekenen met behulp van montessorimateriaal geeft de leerlingen inzicht in wat ze doen.
  • Op De Gouden Kraal besteden we structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden
  • Leerlingen hebben de ruimte om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
  • Wij zijn een Gezonde School. Leerlingen werken in de schooltuin en begeleiden het proces van zaaien tot en met oogsten.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op Montessorischool de Gouden Kraal!

Op onze school, die door ouders wordt omschreven als warme en veilige school, combineren we het behalen van passende opbrengsten met het streven naar een optimale talentontwikkeling voor ieder kind. Dit bereiken we door aan de ene kant zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van iedere individuele leerling en door aan de andere kant een effectief kwaliteitssysteem te hanteren.

Op De Gouden Kraal wordt elk kind echt gezien en bieden we met onze leerkrachten en vakspecialisten een breed en goed onderwijsaanbod.

Neem gerust eens een kijkje op onze website http://www.degoudenkraal.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fit
  • Divers
  • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na enkele jaren van krimp in de gemeente Huizen trekt het bewonersaantal nu weer aan. Dat merken we ook op onze school; het aantal leerlingen van De Gouden Kraal neemt toe. Het afgelopen jaar zijn we met een groep uitgebreid. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven