IKC 't Holthuus

Ot en Sienpad 9 6852 EG Huissen

  • We werken projectmatig en hebben geen methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
  • Onze groepen zijn aan elkaar gekoppeld, zo kent iedereen elkaar op school.
  • Elke woensdag hebben we onze midweek; samen zijn en samen vieren!
  • Ieder jaar een Holthuus, cultureel, festival.
  • Schoolfoto van IKC 't Holthuus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samen leren, samen werken

Een van onze uitgangspunten is dat kinderen zich ontwikkelen door samenwerking. Heel wezenlijk is in dit opzicht onze groepsopbouw. We kiezen er dan ook heel  bewust voor om kinderen van verschillende leeftijden in één groep te plaatsen. 
Onze wekelijkse midweekviering (op woensdag) versterkt het saamhorigheidsgevoel  in de school. Op het podium wordt getoond waar men in de groep aan werkt. De jarigen  en nieuwe leerlingen worden in de midweek in het zonnetje gezet. 

Praktische uitwerking en organisatie

Elke groep werkt volgens een vast week- en lesrooster waarop de diverse leer–  en  vormingsgebieden staan. Leerlingen die extra stof nodig hebben, omdat zij meer  of minder aankunnen dan de rest, krijgen waar nodig een aangepaste weektaak. Verder is er verdieping voor onze HB leerlingen in ons Leerlab. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven