IKC 't Holthuus

Ot en Sienpad 9 6852 EG Huissen

  • Op 't Holthuus gaan we met de hele school op kamp. De ouderbetrokkenheid is enorm!
  • Er is veel ruimte voor de creatieve vakken.
  • Onze groepen zijn aan elkaar gekoppeld, zo kent iedereen elkaar op school.
  • We werken op 't Holthuus met Heterogene groepen, zo ben je een keer de jongste en de oudste in de groep.
  • Elke woensdag hebben we onze midweek; samen zijn en samen vieren!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van basisschool 't Holthuus. Op deze pagina vindt u alles wat zou moeten weten over onze school. Hier alvast een klein stuk van onze visie.

Op ’t Holthuus gaan we uit van de eigenheid en het unieke van iedereen! Deze  wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende leeromgeving  wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden  op zijn “leervragen”. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid  en  zelfstandigheid  van een kind, waarbij begeleiders inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt  er geleerd en kunnen de kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Meer informatie: www.ikc-holthuus.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • inspireren
  • stimuleren
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn we als school enorm gegroeid. Op dit moment verwelkomen we elke dag meer dan 400 lln. We starten met ingang van schooljaar 19-20 met 17 groepen. 

We kunnen dan ook vol trots aangeven dan wij met ingang van dit schooljaar een vierde kleuterklas gestart zijn. Ouders kiezen bewust voor onze school met daar bijhorende visie. De voordelen van het IKC, het sociaal emotionele klimaat, de typische Holthuus tradities en ons wereld oriëntatie onderwijs zijn de belangrijkste redenen dat ouders voor IKC 't Holthuus kiezen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
412
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven