IKC 't Holthuus

Ot en Sienpad 9 6852 EG Huissen

  • We werken projectmatig en hebben geen methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
  • Onze groepen zijn aan elkaar gekoppeld, zo kent iedereen elkaar op school.
  • Elke woensdag hebben we onze midweek; samen zijn en samen vieren!
  • Ieder jaar een Holthuus, cultureel, festival.
  • Schoolfoto van IKC 't Holthuus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van IKC 't Holthuus. Op deze pagina vindt u alles wat zou moeten weten over onze school. Hier alvast een klein stuk van onze visie.

Op ’t Holthuus gaan we uit van de eigenheid en het unieke van iedereen! Deze  wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende leeromgeving  wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden  op zijn “leervragen”. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid  en  zelfstandigheid  van een kind, waarbij begeleiders inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt  er geleerd en kunnen de kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

Meer informatie: www.ikc-holthuus.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • inspireren
  • stimuleren
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn we als school enorm gegroeid. Op dit moment verwelkomen we elke dag meer dan 450 lln. We starten met ingang van schooljaar 20-21 met 19 groepen. 

Ouders kiezen bewust voor onze school met daar bijhorende visie. De voordelen van het IKC, het sociaal emotionele klimaat, de typische Holthuus tradities en ons wereld oriëntatie onderwijs zijn de belangrijkste redenen dat ouders voor IKC 't Holthuus kiezen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
468
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven