IKC Het Drieluik

Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen

Schoolfoto van IKC Het Drieluik

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Het Drieluik!

In ons IKC bieden we onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Onze belangrijkste overtuigingen daarbij zijn:

- Ontwikkelen gaat over vertrouwen krijgen in jezelf en weten waar je goed in bent. 

- Leren met plezier gaat over spel en verwondering.

- Het bieden van een overzichtelijke leeromgeving voor elk kind waarin we leren met z'n allen.

- Elk kind verdient het om inzicht te krijgen in zijn eigen leren. Daarmee stimuleren we het nemen van verantwoordelijkheid. 

- Ontwikkelen gaat over goed kunnen samenwerken, eigen verantwoordelijkheid nemen en kunnen plannen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven