IKC Binnenstebuiten

Plaza 123 6852 RM Huissen

Schoolfoto van IKC Binnenstebuiten

In het kort

Toelichting van de school

IKC Binnenstebuiten is een integraal kindcentrum, waar kinderen van 2 tot 13 jaar welkom zijn voor kinderopvang, onderwijs en voor- naschoolse opvang. Op ons IKC staat het kind centraal binnen een fijne en veilige speel- en leeromgeving. Ons motto is dan ook; Eerst het kind en dan de leerling". Wij werken vanuit ons concept ontwikkelingsgericht onderwijs.

Deze pagina geeft u een beeld van ons IKC. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en het IKC. Waar nodig geven wij u graag een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over het IKC; wat we belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn en welke adviezen wij met betrekking tot het voortgezet onderwijs geven. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie.

Meer informatie en onze uitgebreide online IKC-gids vindt u op onze website www.ikc-binnenstebuiten.nl.

Groet B. Bouwmeister

Directeur IKC Binnenstebuiten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Kwaliteit
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
495
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Integraal Kindcentrum Binnenstebuiten biedt onderwijs en opvang van 0-12 jaar

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven