IKC De Abacus

van Voorststraat 21 6851 LT Huissen

Schoolfoto van IKC De Abacus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Abacus staat in de wijk ‘Uitbereiding stad Huissen’, nabij het centrum van Huissen. Bijna 90% van onze leerlingen komt uit de wijken direct om de school. De rest komt uit de omliggende wijken, dorpen en een enkeling uit Arnhem zuid. De opvang heeft 2 babygroepen, peuterwerk, 3 BSO groepen en ruim 15 medewerkers. De school heeft ongeveer 35 medewerkers en telt op dit moment ruim 370 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.

Onze IKC gedachte komt het beste naar voren in de peuter/kleutergroep 'De Stokstaartjes' waarin oudste peuters van de opvang en jongste kleuters van de school spelen en leren in één groep. Een pedagogisch medewerker en een leerkracht werken dagelijks samen om deze bijzondere groep kinderen de begeleiden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven