IKC Het Sterrenbos

van Wijkstraat 16 A 6851 GM Huissen

Schoolfoto van IKC Het Sterrenbos

In het kort

Toelichting van de school

IKC Het Sterrenbos is een integraal kindcentrum, waar kinderen van 2 tot 13 jaar welkom zijn voor kinderopvang, peuterwerk, onderwijs en naschoolse opvang. Op ons IKC hebben wij nadrukkelijk de aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind binnen een fijne en veilige speel- en leeromgeving. IKC Het Sterrenbos kenmerkt zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn. 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in ons IKC. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over het IKC; wat we belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn en welke adviezen wij met betrekking tot het voortgezet onderwijs geven. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie.

Meer informatie en onze uitgebreide online IKC-gids vindt u op onze website www.sterrenbos.nl.

Met vriendelijke groet,
Ellen van Bon - Directeur IKC Het Sterrenbos

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam IKC
  • Samen leren
  • Betekenisvol (Jeelo projecten)
  • Kansrijk
  • Eigenaar zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven