IKC Het Sterrenbos

van Wijkstraat 16 A 6851 GM Huissen

Schoolfoto van IKC Het Sterrenbos

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van IKC Het Sterrenbos,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, wat onze opbrengsten zijn welke adviezen wij met betrekking tot het voortgezet onderwijs geven. Het is een document in ontwikkeling, dus er zal met enige regelmaat het een en ander aangepast c.q. toegevoegd worden. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie. . Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Ellen van Bon, directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
438
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven