Christelijke Basisschool Oud Zandbergen

Prins Alexanderweg 1 A 3712 AD Huis ter Heide (Utrecht)

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oud Zandbergen

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van Cbs Oud Zandbergen,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een beeld gegeven van onze school.

Vensters PO is een levendig document dat regelmatig wordt aangepast. Medio 2015 is het Schoolvenster compleet.

Vanuit een christelijke levensopvatting gestoeld op een Adventistische grondslag begeleiden wij het kind in een harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Elk mens is een uniek wezen. Vanuit deze Bijbelse gedachte is het belangrijk dat elk mens zichzelf waardevol vind.<span style="line-height:1.5;"> Het is dan ook belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Je bewust zijn van je eigen kwaliteiten, zelfvertrouwen hebben, is daarin van belang. </span>


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven