Rooms Katholieke Basisschool De Stek

Torenmuur 1 3991 SW Houten

  • Groei die bij jou past!
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2022 hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 het tevredenheidsonderzoek ingevuld. De leerlingen van groep 4 en 5 hebben een foto-opdracht gedaan. De leerlingen geven de school een 8,4, Dit is hetzelfde cijfer als 2 jaar geleden en hoger dan het landelijk gemiddelde (8,2). Hier zijn we als school heel trots op!  Leerlingen geven onder ander het volgende aan: "We hebben het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat we er zijn", "De leraren kunnen goed uitleggen" en "We vinden het leuk op school.". Leerlingen van groep 4 en 5 laten met behulp van foto's zien dat het gebruik van een rekenrekje, chromebooks en boomwackers het leren leuk maakt en ze zijn trots op ons podium in het midden van de school. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2022 is het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek uitgevoerd op alle scholen van KS Fectio. Hierbij zijn leerlingen (groep 6 t/m 8 via een vragenlijst en groep 4/5 via een foto-opdracht), ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd hun mening te geven over de school. De ouders geven De Stek, net zoals 2 jaar geleden, een tevredenheidsscore van 7,8. en geven onder ander het volgende aan: "We vinden de communicatie vanuit medewerkers van de school goed" en "We waarderen dat er ruimte is voor brede ontwikkeling, onderzoek en thematisch werken op school." De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn tijdens een stakelholdersanalyse besproken met een aantal ouders, leerkrachten en directie. Met elkaar is gesproken over drie thema’s, namelijk het imago van de school, het schoolklimaat en het onderwijs afstemmen op behoefte van de leerlingen. Via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte.  


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven