Rooms Katholieke Basisschool De Stek

Torenmuur 1 3991 SW Houten

  • Groei die bij jou past!
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Stek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van RKBS De Stek.

Via dit schoolvenster krijgt u een kijkje in onze school: wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we het en hoe zit onze organisatie in elkaar?  Veel gegevens zijn afkomstig van ons, maar ook van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de Inspectie. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers en feiten; veel gegevens spreken voor zich, een nadere toelichting geeft meer houvast dan alleen cijfers. Dit schoolvenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie kunt u onze school vinden op internet: www.de-stek-houten.nl.

En natuurlijk kunt u zich richten tot de directie van de school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groei van de wijk waarin De Stek staat, is sinds enkele jaren gestabiliseerd. Dit betekent voor de school dat de instroom van vier-jarigen kleiner is dan de uitstroom van groep 8. Daarnaast verlaten door verhuizingen ook leerlingen de school. Hierdoor zit de school in een krimpsituatie. Een voordeel van deze situatie is dat alle leerlingen weer in één gebouw les krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen gaan rond het middaguur lunchen in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. Voor of na de lunch spelen zij een half uur buiten onder begeleiding van de pleinwacht. De pleinwacht bestaat uit medewerkers van Kids Lodge en pleinwachtouders.

Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn om 12.30 uur vrij. Daarnaast zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ook op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur.

De Stek werkt samen met de nabijgelegen aanbieders van na schoolse opvang. De voorschoolse opvang wordt in de praktijk vooral door ouders onderling geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven