Katholieke Daltonschool De Zevensprong

Scherpencamp 2 3992 RD Houten

  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat ook onze kinderen tevreden zijn over de school, de veiligheid en de lessen. Daarom nemen we de leerlingtevredenheidsvragenlijst af om te monitoren of we het nog goed doen en waar we ons kunnen verbeteren. We zijn er trots op dat de kinderen onze school een rapportcijfer geven van 8,5! Voor leren zit welbevinden. We zetten daarom voortdurend in op de verbetering van de sociale veiligheid. Ieder kind dat zich niet prettig voelt op school is er één te veel. Als Kanjerschool nemen we jaarlijks vragenlijsten af over het welbevinden van onze leerlingen; die bespreken we, als kinderen opvallend scoren, met de leerlingen na. Ook op schoolniveau bespreken we de resultaten.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven