Openbare Basisschool Ridderspoor

Horigenland 50 3994 TK Houten

  • Van ieder kind hebben we hoge verwachtingen
  • Een van de speerpunten in ons onderwijs
  • Aansluiten bij de belevingswereld van het kind
  • Krachtige en afgestemde instructie op niveau van de kinderen. Door de gehele school!
  • Ridderspoor is een ontmoetingsplek in de wijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Ridderspoor in Houten!

Op onze School vol Talent is veel aandacht voor expressie en sport. We hebben een fijne, warme school. De kwaliteit van het onderwijs is hoogwaardig. Met ons bevlogen team werken we elke dag aan verdere verbetering van ons onderwijs. 

We bieden eigentijds onderwijs in thema's;

We bieden veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen;

We leveren hoogwaardige kwaliteit.

Neem gerust contact op voor een kennismaking met de directeur. 

Telefoon: 030-6361066

E-mail: directie.ridderspoor@oo-h.nl

Twitter: @obs_ridderspoor

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sterke doorgaande lijn
  • communicatie met korte lijnen
  • openbaar onderwijs
  • thematisch onderwijs
  • sterk, betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op obs Ridderspoor is de laatste jaren licht dalend. Dat komt omdat er grote groepen schoolverlaters van school gaan en de aanwas bij de kleuters lager is.

Gelukkig zien we de laatste jaren weer een toename van het aantal aangemelde kleuters. Vandaar dat we in het lopende jaar ook weer een instroomgroep krijgen. 

Het marktaandeel van obs Ridderspoor groeit ieder jaar een klein beetje. Daar zijn we heel trots op. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en verzorgers zijn altijd welkom om vragen te bespreken met de groepsleerkrachten. Het gemakkelijkst is om dit via Social Schools te doen. Bij ieder rapport worden er 10-minutengesprekken gepland om over de voortgang van de leerlingen te spreken.

Tussentijds zijn er ook nog 3 mogelijkheden in het schooljaar om in te tekenen voor een gesprekje met de leerkracht. Soms komt het voor dat de leerkracht de ouders uitnodigt voor een voortgangsoverleg op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds 2016-2017 werkt Ridderspoor met een interne veiligheidsfunctionaris. Zij houdt zich beleidsmatig bezig met veiligheid, arbo, ontruiming en diverse protocollen waaronder het pestprotocol. 

Terug naar boven