Openbare Basisschool Ridderspoor

Horigenland 50 3994 TK Houten

  • Van ieder kind hebben we hoge verwachtingen
  • Een van de speerpunten in ons onderwijs
  • Lesaanbod in samenhang, zodat de kennis beter beklijft en de motivatie om te leren hoog is!
  • Krachtige Expliciete Directe Instructie voor alle kinderen. Met controle of het lesdoel begrepen is, waarna zelfstandige verwerking volgt.
  • Ridderspoor is een gezellige school en ontmoetingsplek in de wijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Ridderspoor in Houten!

Op onze School vol Talent is naast het aanleren van een goede basis op de vakgebieden taal, rekenen, spelling en lezen veel aandacht voor expressie en sport. We hebben een fijne, warme school. De kwaliteit van het onderwijs is hoogwaardig. Met ons bevlogen team werken we elke dag aan verdere verbetering van ons onderwijs. 

We bieden eigentijds wereldoriëntatie-onderwijs in thema's;

We bieden aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen;

Leerkrachten zijn uitstekende didactici die goede instructie verzorgen.

Neem gerust contact op voor een kennismaking met onze school.

Telefoon: 030-6361066

E-mail: directie.ridderspoor@oo-h.nl

Twitter: @obs_ridderspoor

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sterke doorgaande lijn
  • communicatie met korte lijnen
  • openbaar onderwijs
  • thematisch onderwijs
  • sterk, betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op obs Ridderspoor is de laatste jaren licht dalend. Dat komt omdat er grote groepen schoolverlaters van school gaan en de aanwas bij de kleuters lager is.

Gelukkig zien we de laatste jaren weer een toename van het aantal aangemelde kleuters. Vandaar dat we in het lopende jaar ook weer een instroomgroep krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en verzorgers zijn altijd welkom om vragen te bespreken met de groepsleerkrachten. Het gemakkelijkst is om dit via Social Schools te doen. Bij ieder rapport worden er 10-minutengesprekken gepland om over de voortgang van de leerlingen te spreken.

Tussentijds zijn er ook nog 3 mogelijkheden in het schooljaar om in te tekenen voor een gesprekje met de leerkracht. Soms komt het voor dat de leerkracht de ouders uitnodigt voor een voortgangsoverleg op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds 2016-2017 werkt Ridderspoor met een interne veiligheidsfunctionaris. Zij houdt zich beleidsmatig bezig met veiligheid, arbo, ontruiming en diverse protocollen waaronder het pestprotocol. 

Terug naar boven