Openbare Basisschool Ridderspoor

Horigenland 50 3994 TK Houten

  • Een groot aanbod van buitenspelmateriaal naast een zandbak en schommel; van tennis en hockey tot touwtrekken en muziek op het buitenpodium.
  • Wij bieden 2x p/w gymles en spelen minstens 45 min per dag buiten. Ridderspoor heeft een vakleerkracht muziek en een sterk cultureel aanbod
  • Alle leerlingen doen mee (niet alleen de leerling die de vinger opsteekt) dankzij wisbordjes en EDI (expliciete directe instructie)
  • We doen het samen; kinderen, ouders en leerkrachten werken samen aan een geweldige basisschoolperiode!
  • Voor ieder kind vinden wij een plekje op Ridderspoor. Samenwerkplekken, stilteruimte of lekker in de klas; dat wat bij jou past

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Ridderspoor in Houten!

Op onze School vol Talent is naast het aanleren van een goede basis op de vakgebieden taal, rekenen, spelling en lezen veel aandacht voor expressie en sport. Ridderspoor is een fijne, warme school. De kwaliteit van het onderwijs is hoogwaardig. Met ons bevlogen team werken we elke dag aan verdere verbetering van ons onderwijs. 

We bieden eigentijds wereldoriëntatie-onderwijs in thema's;

We bieden aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen;

Leerkrachten zijn uitstekende didactici die goede instructie verzorgen.

Neem gerust contact op voor een kennismaking met onze school.

Telefoon: 030-6361066 of 06-82137565

E-mail: directie.ridderspoor@oo-h.nl

Twitter: @obs_ridderspoor

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • sterke basis
  • hart voor elkaar; samendoen!
  • openbaar onderwijs
  • school vol talent
  • sterk, betrokken team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op obs Ridderspoor is de laatste jaren stabiel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en verzorgers zijn altijd welkom om vragen te bespreken met de groepsleerkrachten. Het gemakkelijkst is om dit via Social Schools te doen. Gedurende het schooljaar worden er gespreksrondes gepland om over de voortgang van de leerlingen te spreken.

Tussentijds zijn er ook mogelijkheden om een gesprek met de leerkracht te voeren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben een opgeleid aandachtsfunctionaris tbv meldcode huiselijk geweld.

Terug naar boven