OBS De Velduil

Eggeveld 4 -6 3993 GE Houten

  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school heeft de afgelopen jaren niet meegedaan met de CITO Eindtoets. Dit was een bewuste keuze. De CITO Eindtoets kreeg de laatste jaren steeds meer het karakter van een eindexamen voor de basisschool,waaraan -naar onze mening- te veel gewicht werd gehangen. Nu de overheid een CITO-eindtoets verplicht heeft gesteld zien ook wij ons genoodzaakt om met ingang van het schooljaar 2014-2015 een CITO-eindtoets af te nemen, dit is in april gedaan. In november is voor de laatste keer een NIO-toets (een intelligentietoets) afgenomen.
Voor de advisering naar het vervolgonderwijs gebruiken we o.a. de Entreetoets (die in groep 7 wordt afgenomen), de NIO-toets  en vooral: het beeld dat wij van een kind gekregen hebben gedurende acht jaar onderwijs. Om de kwaliteit van onze school te beoordelen gebruiken we onder meer de halfjaarlijkse CITO-toetsen, maar ook onze eigen evaluaties en de uitkomsten van bijv. de ouderenquête.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor ons zijn de tussenresultaten een belangrijke graadmeter van ons onderwijs. Meer dan beoordeling van kinderen gaat de Cito voor ons om een evaluatie van ons onderwijsproces. Dat wil zeggen, krijgen de kinderen de instructie die ze nodig hebben.Op basis van de tussenresultaten maken we als school een analyse, maken de groepsleerkrachten individuele groepsanalyses en bepalen de leerkrachten actiepunten voor de tweede helft van het schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doordat we de kinderen acht jaar lang intensief volgen, kunnen we een goed schooladvies geven in groep 8.Van het Voortgezet Onderwijs krijgen we terug dat onze leerlingen het goed doen !
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school geniet het vertrouwen van de inspectie en valt onder het zogenoemde 'basistoezicht.'In 2010 werd onze school door de inspectie bezocht en positief beoordeeld. Voortdurend zijn we in beweging om de kwaliteit van onze school te verbeteren.

Terug naar boven