OBS De Velduil

Eggeveld 4 -6 3993 GE Houten

  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil
  • Schoolfoto van OBS De Velduil

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van obs De Velduil. De Velduil  is een openbare school in het hart van de wijken 'De Velden' en 'De Sloten.' Vanaf 2013 is op onze school tevens het Piramide onderwijs ondergebracht.

De gegevens op deze site zijn afkomsting van DUO, de onderwijsinspectie en van de school zelf. Wilt u meer weten over onze school? Bekijk de website: https://obsdevelduil.nl/, of maak een afspraak voor een rondleiding (030-6342620)

Tot ziens !

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en veiligheid
  • Innovatief
  • Opbrengstgericht
  • Ruimte voor talent
  • Oog voor uw kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1-10-1014: 110 leerlingen
Per 1-10-2014: 152 leerlingen
Per 1-10-2015: 154 leerlingen
Per 1-10-2016: 172 leerlingen

per 1-10-2019: 339 leerlingen

per 1-10-2020: 333 leerlingen

De school heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Vooral de laatste drie jaren weten veel ouders en kinderen onze school goed te vinden. Dit komt grotendeels door de start van het Piramide onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. We prijzen ons als school gelukkig met deze ontwikkeling, de nieuwe energie doet de school goed. We verwachten in de komende jaren, op basis van geografische en onderwijskundige ontwikkelingen, een lichte groei in het aantal leerlingen. Dit zal een positief effect hebben op de mogelijkheden om goed onderwijs te bieden. Sinds 1 augustus is OBS Klavertje Vier gefuseerd met OBS De Brug en gaan we verder met 339 leerlingen voor wie wij mooi onderwijs bieden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven