Prot. Christelijke basisschool De Zonnewijzer

Zonnehout 1 3991 MV Houten

  • Samen spelen is nòg meer leren.
  • Schoolfoto van Prot. Christelijke basisschool De Zonnewijzer
  • Schoolfoto van Prot. Christelijke basisschool De Zonnewijzer
  • Bij Leren zichtbaar maken ligt de nadruk op het leren van onze leerlingen. Je meet als leerkracht jouw impact op dit leren van leerlingen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om het ziekteverzuim van leerkrachten zo klein mogelijk te houden. Ook leerkrachten zijn wel eens ziek. Ter vervanging van een zieke leerkracht zijn er op dit moment nauwelijks invalkrachten beschikbaar. Wij zoeken dan intern een oplossing voor de desbetreffende groep. Verdelen van ongeveer 28 leerlingen over andere groepen binnen de school is nauwelijks een optie. De groepen worden daardoor (tijdelijk) te groot. Soms wordt de intern begeleider of de directeur ingezet. De laatste mogelijkheden zijn echter een noodgreep voor korte duur, daar dit een te zware belasting van de organisatie is. Nadat blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn wordt de groep naar huis gestuurd. U krijgt hier een avond of, indien mogelijk een dag van tevoren bericht over via de mail of via de Parro app.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven