Het Mozaïek

Glazeniersgilde 18 3994 BM Houten

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Deze school is gefuseerd.

Voor actuele gegevens verwijzen wij u naar http://www.scholenopdekaart.nl/6552/Het-Mozaiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Mozaïek is in augustus 2013 ontstaan  door een fusie tussen twee scholen in Houten, Het Mozaïek, locatie Het Gilde en Het Mozaïek, locatie De Haag.

Dit verklaart de toename van het aantal leerlingen in de grafiek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven