Van Harte School

Loerikseweg 11 A 3991 AA Houten

  • Realisatie juni 2024
  • Realisatie juni 2024

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het najaar hebben de leerlingen de vragenlijst "leerlingtevredenheid" ingevuld. Wij herkennen onze school in de resultaten van deze enquête. De uitkomsten zijn gedeeld en besproken in een stakeholders review. Hieruit zijn een aantal actiepunten voortgekomen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is in november 2022 afgenomen. De uitslagen zijn in een stakeholdersreview met ouders en teamleden besproken. Hier is een poster met aandachtspunten uit voort gekomen. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven